2023/0482/HU
EC/EFTA
HU Ungarn
  • S20E - Abfälle
2023-11-03
2023-08-03

Biológiailag lebomló hulladékok

A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységek, a biológiailaglebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályai, és a biohulladékbólelőállított komposzt osztályozása

A kormányrendelet a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozótevékenységekre, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekre,valamint a biohulladékból előállított komposzt osztályozására vonatkozó részletszabályokat tartalmazza. Ezenbelül részletesen szabályozza a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére, a zöldhulladék elkülönítettgyűjtésére, a telepi komposztálásra, a stabilizálásra, a biogáz előállításra vonatkozó rendelkezéseket.