2023/0473/PL
EC/EFTA
PL Polen
  • V20T - Telekommunikationsendeinrichtungen
2023-11-03
2023-08-02

Urządzenia używane bez pozwolenia radiowego

Warunki używania urządzeń bliskiego zasięgu szerkopasmowych systemów transmisji danych
Urządzenia bliskiego zasięgu do radiolokacji
Urządzenia bliskiego zasięgu do sterowania modelami
Urządzenia bliskiego zasięg

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego

Projektowane rozporządzenie ma na celu wprowadzenie szeregu zmian w obowiązującym od 2022 rokurozporządzeniu, polegających przede wszystkim na aktualizacji katalogu urządzeń, których używanie niewymaga uzyskania pozwolenia radiowego.

Projekt:
- aktualizuje katalog określeń, oznaczeń, skrótów i symboli używanych w rozporządzeniu i załącznikach dotego rozporządzenia;
- aktualizuje wykaz urządzeń ziemskich stacji satelitarnych działających w służbie radiokomunikacyjnej stałejsatelitarnej, przede wszystkim typu MST MES oraz S-PCS (ujętych w załączniku 12 do rozporządzenia);
- harmonizuje warunki techniczne wykorzystania widma: w pasmach częstotliwości 5 GHz oraz 6 GHz; wzakresach częstotliwości 874–876 MHz i 915–921 MHz; na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu; na potrzebywykorzystania urządzeń pracujących w technologii 5G NR na pokładach statków powietrznych.