2023/0462/LT
EC/EFTA
LT Litauen
  • C50A - Lebensmittel
2023-10-25
2023-07-25

Pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai ir jų sertifikavimas

"Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybėssistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“projektas

Dalis projekte pateiktų keitimų yra susijusi su pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagamintusproduktus sertifikuojančiomis įstaigomis: tikslinama, kokie būtent duomenys apie išduotus sertifikatus turi būtipateikti Žemės ūkio ministerijai ir prašoma pateikti juos el. formatu; numatoma, kad turi būti keičiamasiinformacija tarp sertifikavimo įstaigų. Kiti keitimai yra susiję su produkcijai išduodamu sertifikatu: patikslinasertifikato galiojimo metu suženklintos produkcijos tiekimo rinkai galimybes; nustato sertifikato turinį; kontrolėsir skaidrumo tikslais numatoma, kad sertifikavimo įstaigos turi skelbti savo svetainėje informaciją apiesustabdytus ir panaikinto galiojimo sertifikatus. Taip pat numatomi tikslinamojo pobūdžio keitimai taisyklėse irprieduose.