2023/0455/PL
EC/EFTA
PL Polen
  • T40T - Stadtverkehr und Strassentransport
2023-10-19
2023-07-19

pojazdy wykonujące pilotowanie przejazdów pojazdów nienormatywnych usługi w zakresie pilotowania pojazdów nienormatywnych pojazdy pilotujące oznakowane

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych w § 3 określa obowiazkowe idodatkowe wyposażenie oraz ozkankowanie napisem PILOT i pasami barwy biało czerwonej pojazdupilotującego przejazd pojazdu nienormatywnego. W załączniku do projektu rozporządzenia zostałyopracowane wzory oznakowania przedniej maski pojazdu, boku pojazdu oraz klapy tylnej lub drzwi tylnychpojazdu napisem PILOT i pasami barwy biało czerwonej.

Dodatkowo w załączniku do projektu w objaśnieniach wskazano wymagania oraz sposób umieszczania napisuPilot i pasów barwy biało czerwonej.