2023/0451/SI
EC/EFTA
SI Slowenien
  • I10 - Messwesen
2023-10-18
2023-07-18

Instrumenti, naprave in stroji za merjenje ali preizkušanje, d. n.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnemprometu

Pravilnik o spremembah obstoječega pravilnika podaja spremembe in poenastovitve postopka ugotavljanja skladnosti pri posameznih vrstah merilnikov hitrosti v postopku prvih in rednih overitev. Poenastavitve soizvedene na podlagi ugotovitev pri izvajanju teh dveh postopkov zadnjih 7 let.