2023/0449/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • S00E - UMWELT
2023-10-17
2023-07-17

Methoden voor het nemen van monsters en het uitvoeren van metingen en analyses op afvalwater,oppervlaktewater, grondwater en drinkwater

Ontwerp van ministerieel besluit tot goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting enanalyse van water (WAC) en tot wijziging van bijlage 4.2.5.2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni1995 inzake milieuhygiëne

In de Vlaamse regelgeving wordt opgelegd dat bepaalde monsternames, metingen en analyses van waterdoor erkende laboratoria moeten uitgevoerd worden of onder bepaalde voorwaarden door de exploitant zelfmogen uitgevoerd worden. Deze erkende laboratoria en exploitanten moeten de methodes toepassen die zijnopgenomen in het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water, afgekort WAC.

Het compendium WAC bestaat uit zes delen: methoden voor monsterneming en voorbehandeling,organoleptische analysemethoden, anorganische analysemethoden, organische analysemethoden,biologische analysemethoden en methoden voor validatie.
Het compendium wordt via ministerieel besluit goedgekeurd.
Enkel de methoden die wijzigen ten opzichte van het vorige aangemelde compendium WAC (referentie2022/572/B) worden in het bijgevoegde worddocument meegedeeld. Deze methoden zijn in het vet in deinhoudstafel van het compendium aangeduid.