2023/0432/BE
EC/EFTA
BE Belgien
  • T40T - Stadtverkehr und Strassentransport
2023-10-11
2023-07-13

regelgeving lage-emissiezone

Ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van xx/xx/xx tot wijziging van het besluit van de Brusselse

In het ontwerpwijzigingsbesluit worden de toegangscriteria voor de LEZ voor lichte twee- en driewielers in de

categorie L1 en L2 gewijzigd (versoepeld) (artikel 2):
- vanaf 2028 zijn, voor wat betreft de voertuigen in de categorie L1, L2 met brandstof benzine, LPG of CNG, enkel deze
met euronorm 5 toegelaten (in plaats van vanaf 2025);
- vanaf 2030 zullen voertuigen in de categorie L1 en L2 die op benzine, LPG of CNG rijden niet meer toegelaten zijn
binnen de lage-emissiezone (in plaats vanaf 2028).
Daarnaast bevat het ontwerpbesluit ook nieuwe afwijkingen: zo kunnen o.m. personen met een parkeerkaart voor
gehandicapten (ongeacht hun inkomen), gescheiden ouders die niet op hetzelfde adres wonen als hun gehandicapt kind en
over een speciaal aangepast voertuig beschikken en mantelzorgers die over een speciaal aangepast voertuig beschikken
een afwijking bekomen op de toegangsbeperkingen van de LEZ.