2023/0385/SI
EC/EFTA
SI Slowenien
  • SERV - DIENSTLEISTUNGEN UNTER DER RICHTLINIE 98/48/EG
2023-09-22
2023-06-22

Telekomunikacije na splošno

Telekomunikacijske uporabniške rešitve
Telekomunikacijski sistemi
Telekomunikacijska terminalska oprema
Radijske komunikacije
Mobilne storitve

Pravilnik o opremi in vmesnikih za zakonito prestrezanje komunikacij

Pravilnik določa primerne vmesnike in funkcionalnost opreme za zakonito prestrezanje komunikacij, ki jih operaterzagotovi za potrebe zakonitega nadzora elektronskih komunikacij v Republiki Sloveniji. Pravilnik predpisuje osnovnezahteve, definira opremo in rezultate prestrezanja ter izročilni vmesnik. V zvezi s slednjim predpisuje način izvedbe, vokviru česa se sklicuje na ustrezne standarde, ki jim mora izročilni vmesnik zadostiti.