2020/0820/FIN
EC/EFTA
FI Finnland
  • T40T - Stadtverkehr und Strassentransport
2021-03-19
2020-12-23

Vaihtoehtoiset polttoaineet, Vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelu-ja latauspisteet M-, N- ja L-luokan ajoneuvot ja niiden ohjekirjat.

Tieliikenteessä käytettäviä vaihtoehtoisia polttoaineita, latausjärjestelmiä ja ajoneuvojen yhteensopivuutta koskevat merkinnät

Määräyksen tarkoituksena on saattaa sovellettavaksi standardin EN 17186:2019 mukaiset merkinnät ajoneuvojen sähkönlatauslaitteiden yhteensopivuudesta tieliikenteessä käytettävien moottoriajoneuvojen kanssa.