2020/0819/DK
EC/EFTA
DK Dänemark
  • X00M - GÜTER, VERSCHIEDENE PRODUKTE
2021-03-19
2020-12-23

Med henblik på de kommende ændringer til lov om miljøbeskyttelse, som omhandler miljøministerens bemyndigelse til at fastsætte regler om pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom, udmøntes bemyndigelsen i nærværende bekendtgørelse.

Nærværende udkast til bekendtgørelse fastsætter nye regler om, at brændeovne og pejseindsatse til fast brændsel under 1 MW produceret før 1. januar 2003 skal udskiftes eller nedlægges for erhververens regning ved ejerskifte af fast ejendom, og overholdelse af oplysnings- og indberetningspligter m.m., forbundet hermed.

Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom.

Bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom udmønter reglerne af lov om miljøbeksyttelse (BASIC 1) § 7, stk. 1, nr. 12, § 7, stk. 8 og 9.

Den udmøntende bekendtgørelse har til hensigt at indfører en ny ordning, der begrænser muligheden for at benytte de ældre brændeovne og pejseindsatse produceret fra før 2003, hvorfra den største partikeludledning kommer.
Bekendtgørelsen indfører krav om, at enhver ny ejer af fast ejendom skal foretage indberetning af oplysninger om brændeovne og pejseindsatse i forbindelse med tinglysning og brændeovne og pejseindsatse, som er produceret før 1. januar 2003 skal udskiftes eller nedlægges ved ejerskifte af fast ejendom. Er køber ikke bekendt med brændeovnens alder, vil der være pligt til at søge tilsynsmyndigheden om en afgørelse om aldersbestemmelse af brændeovnen, samt overholdelse af oplysnings- og indberetningspligter m.m., forbundet hermed. Udgifter til udskiftning af brændeovn eller pejseindsats eller nedlæggelse af ildsted, samt evt. udgifter til at få udfærdiget en skorstensfejererklæring, påhviler den nye ejer af den faste ejendom.