2023/0523/RO
EC/EFTA
RO Romania
  • C10P - Pharmaceuticals
2023-12-04
2023-09-06

produse medicinale veterinare; reagenți și seturi de diagnostic de uz veterinar

Modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare aunităţilor farmaceutice veterinare şi procedura de înregistrare/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şiactivităţilor farmaceutice veterinare

Proiectul de Ordin contine prevederi referitoare la:

- condiţii de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare;
- procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor dindomeniul farmaceutic veterinar;
- supravegherea și controlul unităților farmaceutice veterinare;
- modificarea cerințelor privind activitatea de distribuție angro pentru implementarea noilor reglementărieuropene; distribuitorii angro trebuie să respecte bunele practici de distribuție a produselor medicinaleveterinare, astfel cum au fost adoptate de Comisie;
- modificarea unor aspecte legate de cerinţele privind funcţionarea farmaciilor veterinare şi punctelorfarmaceutice veterinare;
- clarificări privind activitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică în cadrul farmaciei veterinare şi apunctului farmaceutic veterinar;
- introducerea unor aspecte legate de activitatea de inspecție în unitățile farmaceutice veterinare.