2023/0484/PL
EC/EFTA
PL Poland
  • C50A - Foodstuffs
2023-11-06
2023-08-03

- środki spożywcze, do których są obligatoryjnie dodawane witaminy i składniki mineralne,

- poziomy lub maksymalne poziomy witamin i składników mineralnych,
- substancje innye niż witaminy i składniki mineralne zakazane w produkcji środków spożywczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności

Projektowane rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące obligatoryjnego dodawania witamin i składnikówmineralnych do niektórych środków spożywczych. Dotyczy to wzbogacania soli kuchennej przeznaczonej dobezpośredniego spożycia przez konsumenta w jodek potasu lub jodan potasu. Dotyczy to równieżwzbogacania w witaminę A oraz D tłuszczów, o których mowa w rozporządzeniu (UE) nr 1308/2013. Celemtych przepisów jest utrzymanie działań zapewniających zapobieganie i wyrównywanie niedoboru w polskiejpopulacji ww. składników odżywczych.

Projekt rozporządzenia określa także minimalne i maksymalne poziomy witamin i składników mineralnychzawarte w 100 g albo 100 ml środka spożywczego, albo w jednej porcji, mając na względzie referencyjnewartości spożycia określone w części A „Dzienne referencyjne wartości spożycia witamin i składnikówmineralnych (dla osób dorosłych)” załącznika XIII do rozporządzenia (UE) nr 1169/2011.
Ponadto projektowane rozporządzenie określa wykaz substancji innych niż witaminy i składniki mineralne,zakazanych w produkcji środków spożywczych. Substancje uwzględnione w wykazie są w szczególnościstosowane w suplementach diety i zostały uznane przez zespół ekspertów powołany do przedstawieniastanowiska w tym zakresie za substancje lub surowce roślinne niedozwolone do stosowania w suplementachdiety. Dotyczy to następujących substancji lub grup substancji: chlorowodorek johimbiny oraz grupa johimbiny,pieprz metystynowy (Piper methysticum) znany również jako kava kava, pankreatyna, ibutamoren (mesylanibutamorenu), DMAA (w szczególności określana jako: 1,3-DMAA; 1,3-dimetyloamyloamina; 1,3-dimetylopentyloamina; 2-amino-4-metyloheksan; 2-heksanamina, 4-metylo-(9CI); 4-metylo-2-heksanamina; 4-metylo-2-heksyloamina; dimetyloamyloamina; geranamina; metyloheksanamina; metyloheksanenamina),ligandrol (LGD-4033) oraz ostaryna (enobosarm).