2023/0447/HU
EC/EFTA
HU Hungary
  • SERV - SERVICES 98/48/CE
2023-10-16
2023-07-17

Önellenőrzés dokumentációjának vizsgálata távolról, interneten keresztül (információs társadalomszolgáltatására vonatkozó rendelkezések)

Rendelettervezet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozókövetelményekről szóló 28/2017. (V. 30.) FM rendelet módosításáról

Napjainkban kiemelten fontos a digitalizáció és az elektronikus ügyintézés elterjedésének elősegítése, melyszámos területen könnyíti meg a hatóság és az állampolgárok mindennapjait.

A digitális naplózási rendszer mind a felügyeleti, mind a felhasználói oldal részére számos előnnyel jár.
Az élelmiszer-vállalkozások ellenőrzési kötelezettségeinek felügyelete az élelmiszer-higiéniáról szóló852/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten, valamint az élelmiszerláncról és hatóságifelügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényen alapul, továbbá önellenőrzési kötelezettségüket az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszerre vonatkozó követelményekről szóló 28/2017. (V. 30.)FM rendelet szabályozza.
A HACCP rendszer működtetésének kötelezettségével érintett élelmiszer-vállalkozások adminisztratív terheijelentősen csökkennek azáltal, hogy a digitális rendszer alkalmazásával kiváltható lesz a környezetterhelő ésterjedelmes papíralapú nyilvántartás.