2023/0463/SK
EC/EFTA
SK Slowakei
  • C50A - Lebensmittel
2023-10-26
2023-07-28

úprava definície vybraných mäsových výrobkov, teplotné nastavenie pri manipulácii a umiestňovanívybraných chladených mäsových výrobkov na trh v rozsahu najviac do 7 °C, úprava požiadaviek na vybranémäkké mäsové výrobky z bravčového a hovädzieho mäsa

Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení adopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 83/2016 Z. z. omäsových výrobkoch

V návrhu vyhlášky sú obsiahnuté ustanovenia týkajúce sa teploty pri manipulácii a umiestňovaní chladenýchmäsových výrobkov na trh.

Okrem týchto úprav návrh vyhlášky obsahuje aj ustanovenia týkajúce sa definície pojmov, ako súkoncentrovaný mäsový vývar a mäsová polievka, nakoľko takéto mäsové výrobky sú umiestňované na trh, alev predmetnej vyhláške neboli obsiahnuté. Zároveň sa upravujú požiadavky na vybrané mäkké mäsové výrobkyz bravčového a hovädzieho mäsa a na vybrané mäsové konzervy.