2023/0450/CZ
EC/EFTA
BE Belgien
  • C10P - Pharmazeutische Produkte
2023-10-17
2023-07-17

Dostupnost léčiv

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

Nastavení povinnosti vytvořit a držet měsíční zásobu léčivých přípravků významných pro poskytování zdravotní péče, které budou v případě potřeby

uvolněny do distribuce.

Nastavení hlášení aktuálních zásob léčivých přípravků, jejichž dostupnost je ohrožena, jednotlivými články dodavatelského řetězce Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Klíčová slova:

léčivý přípravek, zásoby léčivých přípravků, distribuce léčivých přípravků

odkazy na:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/26/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se mění směrnice 2001/83/ES, pokud jde o farmakovigilanci

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků