2023/0436/CZ
EC/EFTA
CZ Tschechische Republik
  • C00A - LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI, LEBENSMITTEL
2023-10-11
2023-07-13

balené přírodní minerální vody, balené pramenité vody, balené kojenecké vody, balené pitné vody

Vyhláška ze dne … 2023, o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy 

Návrh vyhlášky zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy

Evropské unie a upravuje
a) způsob poskytování informací o balených přírodních minerálních vodách, balených pramenitých vodách, balených
kojeneckých vodách a balených pitných vodách (dále jen „balené vody“),
b) způsob úpravy balených vod,
c) požadavky na jakost, technologické požadavky a přípustné záporné objemové odchylky balení balených vod.