2023/0395/CZ
EC/EFTA
CZ Tschechische Republik
  • N40E - Mineralölerzeugnisse
2023-09-28
2023-06-27
Vybrané minerální oleje podléhající značkování a barvení nebo značkování podle zákona č. 353/2003 Sb., v aktuálním znění (o spotřební dani).
Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Dne 17. ledna 2022 vydala Komise nové prováděcí rozhodnutí (EU) 2022/197 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje, kterým se zavádí ve všech státech EU nový značkovač vybraných minerálních olejů, a to značkovač, který obsahuje značkovací látku butoxybenzen. Podle tohoto prováděcího rozhodnutí musí členské státy EU od 19. ledna 2024 používat pro vybrané minerální oleje pouze značkovač ACCUTRACETM PLUS, přičemž do 18. ledna 2024 (včetně) si mohou členské státy zvolit přechodné období, kdy bude možné používat oba značkovače, tj. jak SOLVENT YELLOW 124, tak i ACCUTRACETM PLUS, aby bylo umožněno vyčerpat stávající zásoby stávající značkovací látky SOLVENT YELLOW 124. Klíčová slova: minerální oleje, vybrané minerální oleje, další minerální oleje, značkování, značkování a barvení. Odkaz na EU legislativu: Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/197 ze dne 17. ledna 2022 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje (oznámeno pod číslem C(2022) 74). Do databáze TRIS je nahráno znění do 31. 12. 2023, do 31.12.2030 a rovněž znění s účinností od 1. 1. 2031.