2023/0393/NL
EC/EFTA
NL Niederlande
  • B00 - BAUWESEN
2023-09-28
2023-06-27

De keuring van airconditioning- en verwarmingssystemen

Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving en het Bouwbesluit 2012 in verband met de

uitzonderingsmogelijkheid van de keuringsplicht voor airconditioning- en verwarmingssystemen

De bepalingen in het Bbl en het Bouwbesluit 2012 over de keuring van airconditioning- en verwarmingssystemen

worden met dit besluit zodanig gewijzigd dat een uitzondering op de keuringsplicht niet alleen geldt als het systeem valt
onder een energieprestatiecontract, maar voor alle gevallen genoemd in artikel 14, tweede lid, en artikel 15, tweede lid,
van de EU-richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. De uitzondering geldt ook voor airconditioning- en
verwarmingssystemen die expliciet onder een overeengekomen energieprestatiecriterium of een contractuele regeling
vallen waarin een overeengekomen niveau van energie-efficiëntieverbetering is vermeld. Daarnaast vallen
airconditioning- en verwarmingssystemen die worden beheerd door een energieleverancier of een netbeheerder en
daarmee al onder prestatiemonitoringsmaatregelen aan de systeemzijde zijn onderworpen, buiten de keuringsplicht.
Toegevoegd is dat een uitzondering op de keuringsplicht alleen mogelijk is als het resultaat van de genoemde aanpak
hetzelfde is als het resultaat dat met de keuring wordt bereikt.
Alle artikelen bevatten mogelijk technische voorschriften. De wijzigingen houden verband met een besluit dat eerder is
genotificeerd, nr. 2019/0496/NL.
In artikel 1.3 van het Bouwbesluit 2012 en in artikel 1.3 van de Omgevingsregeling is een bepaling voor wederzijdse
erkenning opgenomen.