2023/0384/SI
EC/EFTA
SI Slowenien
  • T30T - Bahntransport
2023-09-22
2023-06-22

Zgornji ustroj železnic

TSPI PGV.10.301:2023 Zgornji ustroj železnic – svetli profil

Tehnična specifikacija obravnava izračun izračun svetlih profilov za proge slovenskega železniškega omrežja skladno stehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (Uredba Komisije 1299/2014/EU) in podsistema energija (Uredba Komisije 1301/2014/EU). Specifikacija obravnava izračun svetlega profila po kinematični metodi.