2023/0376/LT
EC/EFTA
LT Litauen
  • C90A - Tier- und Haustierschutz
2023-09-19
2023-06-19

Techniniame projekte numatytas draudimas laikyti ir (ar) veisti gyvūnus kailių gavybos ar pardavimo tikslu, taip pat

parduoti ar kitaip perleisti gyvūnus kailių gavybos tikslu

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Reikšminiai žodžiai: gyvūnų kailiai, kompensacijos

Techninio reglamento projekte numatytos nuostatos draudžiančios laikymą ir (ar) veisimą gyvūnų kailių gavybos ar pardavimo tikslu, taip pat pardavimą ar kitokį perleidimą gyvūnų kailių gavybos tikslu. Techniniame projekte numatyta, kad šie draudimai įsigalioja nuo 2027 m. sausio 1 d. Papildomai numatyta ir tai, kad ūkio subjektams, iki 2022 m. sausio 1 d. pradėjusiems vykdyti komercinę veiklą, kurios tikslas gauti ar parduoti kailius, ir ją nutraukusiems iki 2026 m.
gruodžio 31 d., nuo 2024 m. balandžio 1 d. skiriamos, apskaičiuojamos ir mokamos vienkartinės kompensacijos už šios komercinės veiklos nutraukimą už vieną kailinį žvėrelį išmokant: 3 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2025 m. sausio 1 d., 2 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2026 m.
sausio 1 d., ir 1 Eur dydžio kompensaciją, jeigu ši komercinė veikla nutraukiama iki 2026 m. gruodžio 31 d. Taip pat techniniame reglamente nurodyta, kad šiems ūkio subjektams nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.
skiriamos vienkartinės kompensacijos už nuosavybės teise priklausančių statinių, kurie tinkami tik šiai komercinei veiklai vykdyti, nugriovimą ir statybinių atliekų sutvarkymą bei išvežimą ir (ar) įrenginių, skirtų tik šiai komercinei veiklai vykdyti, sunaikinimą bei atliekų sutvarkymą ir išvežimą. Be to, techniniame reglamente numatyta ir tai, kad dėl šios komercinės veiklos nutraukimo atleidžiamam darbuotojui iš valstybės biudžeto yra skiriama ir išmokama išeitinė išmoka.
Pažymėtina, kad Techniniame reglamente nurodyta, jog nuo 2024 m. sausio 1 d. parama iš nacionalinių ir (ar) Europos Sąjungos lėšų komercinei veiklai vykdyti neteikiama jokiomis formomis, o ūkio subjektams kompensacijos išmokamos tik visiškai grąžinus lengvatines paskolas gautas pagal atitinkamas skatinamųjų finansinių priemonių schemas.