2022/437/EE
EC/EFTA
EE Estland
  • T40T - Stadtverkehr und Strassentransport
2022-09-21
2022-07-21

Mootorsõidukite tehnonõuetele vastavuse kontrollimine.

1. Majandus- ja taristuministri määrus "Mootorsõiduki ja haagise erisüsteemi tehnonõuetele vastavuse

kontrollimise nõuded ja kord";

2. Majandus- ja taristuministri määrus "Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele“ muutmine"

Määrustega kehtestatakse kütusena maagaasi (CNG ja LNG) tarvitatvate sõidukite maagaasi toitesüsteemide kontrolli tingimused ja kord. Kütusena maagaasi tarvitatavad sõidukid peavad hakkama Eestis regulaarselt käima tehnilises kontrollis, et tagada nende sõidukite ohutus.