2020/0828/S
EC/EFTA
SE Schweden
  • C00A - LANDWIRTSCHAFT, FISCHEREI, LEBENSMITTEL
2021-03-19
2020-12-23

Foder

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om foder

Det som anmäls med det här omtrycket av föreskrifterna (SJVFS 2018:33) är ändringar av vissa bestämmelser som tidigare anmälts som tekniska regler, till exempel ändringar avseende provtagning för salmonella i foder och på anläggning.